გაქვთ კითხვები? 599420932  

კოლეჯის მისიაა: განახორციელოს ქვემო ქართლის რეგიონში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მრავალი პროფილის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, ხელმისაწვდომი გახადოს პროფესიული განათლება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისა და დასაქმების შესაძლებლობას და იზრუნოს რეგიონის მოსახლეობის სამოქალაქო ინტეგრაციისთვის გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 599420932