გაქვთ კითხვები? 0357 224441

კოლეჯის მისიაა: განახორციელოს ქვემო ქართლის რეგიონში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული მრავალი პროფილის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამები, ხელმისაწვდომი გახადოს პროფესიული განათლება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისა და დასაქმების შესაძლებლობას და იზრუნოს რეგიონის მოსახლეობის სამოქალაქო ინტეგრაციისთვის.

                                                       

  #შენიგზადასაქმებისკენ!

 

#უმოკლესიგზადასაქმებისკენ!

 

#ისწავლედადასაქმდი!

 

 გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441