გაქვთ კითხვები? 0357 224441

 მაღალი პროფესიონალიზმი; განვითარებაზე ორიენტირებულობა;  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა;  სწავლის და სწავლების თანაბარი შესაძლებლობა;  ღიაობა და საჯაროობა;  ინოვაცია და სიახლისადმი სწრაფვა;  პროფესიულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა და სხვაგაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441