გაქვთ კითხვები? 0357 224441

რუსუდან ჯიოევა

საექთნო განათლების პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

დარეჯან საბაშვილი

საექთნო განათლების პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

ლია კუპატაძე

საექთნო განათლების პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

მაკა მეტრეველი

საექთნო განათლების პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

ლამარა სხირტლაძე

საექთნო განათლების პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

მზევინარ ლურსმანაშვილი

აღმზრდელის პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

ნინო ლაბაძე

აღმზრდელის პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

ნათია ცუცქირიძე

აღმზრდელის პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

მანუჩარ დვალი

ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

თამთა ტაბატაძე

საოფისე საქმის პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

რაულ პაპიძე

ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიული პროგრამის პრაქტიკის ინსტრუქტორი

გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441