გაქვთ კითხვები? 0357 224441

დიპლომების და ქართული ენის სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება

Ge / Az27 მაისს, მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში გაიმართა დიპლომების და ქართული ენის სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება.დიპლომები გადაეცათ აღმზრდელის პროფესიულ...

Რეგისტრაცია დაიწყო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

Მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მიღებას:✅Აღმზრდელის✅საექთნო განათლების✅საფინანსო სერვისების✅ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფეიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზ...

გარე მობილობის გამოცხადების შესახებ

მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს გარე მობილობას აღმზრდელის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. გარე მობილობისთვის განისაზღვრა 6 პროფესიულ სტუდენტზე კ...

დიპლომების გადაცემა

2021 წლის 9 ნოემბერს მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში გაიმართა დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი. დიპლომები გადაეცათ, საფინანსო სერვისების და ინფორმაციული ტექნოლო...

სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

8 ნოემბერს მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში გაიმართა სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ღონისძიების ფარგლებში სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია: კოლეჯ...

გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441