გაქვთ კითხვები? 0357 224441

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა

Something0

მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში შედგა ექვსი მიმართულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა.

კოლეჯი გეგმავს საფინანსო სერვისების, ბუღალტრული აღრიცხვის, აღმზრდელი პედაგოგის, საექთნო განათლების, ინფორმაციის ტექნოლოგის და საოფისე საქმის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას.

 

 
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441