გაქვთ კითხვები? 0357 224441

საახალწლო კარნავალი და მხიარული განწყობა

Something0

25 დეკემბერს მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯში წინასაახალწლო ღონისძიება გაიმართა

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი

#ახალიწელიკოლეჯში

#მხიარულიგანწყობა

#ჩვენიწიგნებისნაძვისხე

#მარნეულისსაზოგადოებრივიკოლეჯი
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441