გაქვთ კითხვები? 0357 224441

შეხვედრა პროფესიულ მასწავლებლებთან და ინსტრუქტორებთან

Something0

კოლეჯში შედგა შეხვედრა აღმზრდელის, საოფისე საქმის, ბუღალტრული აღრიცხვის, ინფორმაციის ტექნოლოგის და საფინანსო სერვისების და საექთნო განათლების მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიულ მასწავლებლებთან და ინსტრუქტორებთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441