გაქვთ კითხვები? 0357 224441

ცხადდება მიღება

Something0

ცხადდება მიღება ექვსი მიმართულების მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

  • საექთნო განათლება - ასოცირებული ხარისხი საექთნო საქმეში / Associate Degree in Nursing
  • საფინანსო სერვისები - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში / Basic Vocational Qualification in Finance Services
  • ინფორმაციის ტექნოლოგი - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / Basic Vocational Qualification in Information Technology Support;
  • აღმზრდელი პედაგოგი - მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში
  • საოფისე საქმე - საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში / Secondary Vocational Qualification in Office Work
  • ბუღალტრული აღრიცხვა - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში / Higher Vocational Qualification in Accountin

თითოეული პროგრამა ითვალისწინებს სწავლების ნახევარს დამსაქმებელთან პრაქტიკას რაც იძლევა დასაქმების შესაძლებლობას!

პროფესიული პროგრამები

გთავაზობთ პროფორიენტაციას, რომლის მიზანია თითოეული ზემოთ აღნიშნული პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება და საკუთარ შესაძლებლობებთან შესაბამისობაში გაანალიზება.

https://msc.ge/…/57386766_308978056453282_91412486444890743…

პროფორიენტაციისთვის წინასწარ გაიარეთ რეგისტრაცია:
დარეკოთ ნომერზე და უკარნახოთ სახელი გვარი და შეათანხმოთ ვიზიტის ზუსტი დრო.
ქართულ ენაზე: 555 454 305
აზერბაიჯანულ ენაზე: 558 687 078

პროფორიანტაცია მოიცავს ექსკურსიას სხვადასხვა პროფესიის სასწავლო აუდიტორიებში და პრაქტიკული სწავლების სივრცეებში. ასევე დამატებით სურვილის შემთხვევაში 3 დღიან მიზნობრივ ვიზიტს პრაქტიკის ობიექტზე. 

https://msc.ge/ge/C-environment-practice

დეტალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ იხილეთ 

https://msc.ge/public/filemanager/aboutus/კატალოგი.pdf

https://www.facebook.com/253547725487968/posts/434892240686848?s=100000938348739&sfns=mo

#ისწავლედადასაქმდი
#შენიგზადასაქმებისკენ
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441