გაქვთ კითხვები? 0357 224441

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

Something0
 
ქა/აზ
21 თებერვალს შპს მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯსა და ა(ა)იპ საქართველოს დამსაქმებელთან ასოციაციას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.   ✅ მხარეები მემორანდუმის ფარგლებში უზრუნველყოფენ:
➡ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების/პროექტების შექმნას;
➡ერთობლივი რესურსებით კვალიფიციური კადრების მომზადებას/გადამზადებას და მათი დასაქმების პოტენციალის გაზრდას.       ✅ თანამშრომლობა მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების სფეროში საგანმანათლებლო პროგრამების ან/და პროექტების შექმნას, დაინტერესებული პირების მოზიდვასა და მათ პროფესიულ ინტეგრირებას შესაბამისი პროფილის საგანმანათლებლო პროგრამებში.    
✅ თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს, პროფესიული განათლების განვითარებას, მის პოპულარიზაციას და კონკრეტულ დარგებში კვალიფიციური კადრების მომზადებას.  
✅ თანამშრომლობის ფარგლებში მხარეები შექმნიან საგანმანათლებლო პროგრამებს/პროექტებს, რაც უზრუნველყობს, პროფესიული განათლების სფეროში კვალიფიციური კადრების მომზადებას და დასაქმებას.
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია/Georgian Employers' Association (GEA)
#შენიგზადასაქმებისკენ
 Fevralın 21- də Marneuli İctimai kolleci və Gürcüstanın işlə təmin etmə Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalandı.
✅ Tərəflər Memorandum çərçivəsində təmin edəcəklər :
Birgə təhsil proqramlarının / layihələrinin yaradılmasını;
Birgə resurslarla ixtisaslı kadr hazırlığı / təmkilləşdirmə və onların işlə təmin olunma potensiyalını yüksəltməyi.
Əməkdaşlığ əsasən peşə təhsili sahəsində təhsil proqramları və yaxud / layihələr yaratmaq, maraqlanan şəxsləri cəlb etmək və peşəkar şəkildə müvafiq təhsil proqramlarına inteqrasiya etmək məqsədi daşıyır.
Əməkdaşlıq peşə təhsilinin inkişafına, onun təbliğinə və müəyyən sahələrdə ixtisaslı kadrların hazırlanmasına kömək edəcəkdir.
Əməkdaşlıq çərçivəsində tərəflər peşə təhsili üzrə ixtisaslı kadırların hazırlanması və işlə təmin olunması üçün təhsil proqramları / layihələri hazırlayacaqlar.
Gürcüstanın işlə təmin etmə Assosiyası /Georgian Employers' Association (GEA)
 


გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441