გაქვთ კითხვები? 0357 224441

ბუღალტრული აღრიცხვის და საოფისე საქმის პროფესიულ პროგრამებზე ცხადდება მიღება

Something0

ცხადდება მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საოფისე საქმის პროფესიულ პროგრამებზე, თითოეული პროგრამა ითვალისწინებს დამსაქმებელთან პრაქტიკას რაც იძლევა დასაქმების მეტ შესაძლებლობას!

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების შესაძლებლობა აქვს არაქართულენოვან სტუდენტებს, რომლებიც სწავლას პროფესიულ პროგრამებზე დაიწყებენ ქართული ენის შესწავლით!

იხ. პროფესიული პროგრამები

გთავაზობთ პროფორიენტაციას, რომლის მიზანია პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება და საკუთარ შესაძლებლობებთან შესაბამისობაში გაანალიზება.

პროფორიენტაციისთვის წინასწარ გაიარეთ რეგისტრაცია:

შეათანხმეთ კოლეჯში ვიზიტის დრო:
ქართულ ენაზე: 555 454 305
აზერბაიჯანულ ენაზე: 558 687 078

პროფორიანტაცია მოიცავს ექსკურსიას სხვადასხვა პროფესიის სასწავლო აუდიტორიებში და პრაქტიკული სწავლების სივრცეებში. ასევე დამატებით სურვილის შემთხვევაში 3 დღიან მიზნობრივ ვიზიტს პრაქტიკის ობიექტზე. 

იხ. კოლეჯის პარტნიორი პრაქტიკის ობიექტები

#ისწავლედადასაქმდი

#შენიგზადასაქმებისკენ
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441