გაქვთ კითხვები? 0357 224441

ექსკურსია პრაქტიკის ობიექტზე

Something0

აღმზრდელის პროფესიული პროგრამის სტუდენტები გაცნობითი პრაქტიკის მოდულის ფარგლებში იმყოფებოდნენ კოლეჯის პრაქტიკის ობიექტზე, ქ.მარნეულში მდებარე მე-3 ბაგა - ბაღში.

 
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441