გაქვთ კითხვები? 0357 224441

პროფესიულ პროგრამებზე შერჩევის მიზნით აპლიკანტებთან გასაუბრების ორგანიზების შესახებ

Something0

საფინანსო სერვისების და ინფორმაციული ტექნოლოგიის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრირებულ აპლიკანტებთან შერჩევის მიზნით გასაუბრება გაიმართება 2021 წლის 13, 14, 15 სექტემბერს;

გასაუბრება გაიმართება ერთ ეტაპად, აპლიკანტს უფლება აქვს გაასაჩივროს მიღებული შედეგი, თუ ჩათვლის რომ მიღებული შედეგი არ შეესაბამება მის კომპეტენციას.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის აპლიკანტებს უფლება აქვთ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია:

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და ადამიანური რესურსების მენეჯერთან:

ხალიდა ბაირამოვა

ტელ.: 599 239 354

 

 
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441