გაქვთ კითხვები?

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

Something0

აპლიკანტთა საყურადღებოდ! პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით დოკუმენტაციის წარმოდგენა იწარმოებს 3 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით! ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტებია: განცხადება პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ (ივსება ადგილზე); პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მეურვის/კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამ პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი); განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის საგანმანათლელო დოკუმენტის შემთხვევაში - დადგენილი წესით ლეგალიზებული და დადასტურებული ასლი) ან ცნობა სკოლიდან შესაბამისი სწავლების საფეხურის დაძლევის შესახებ; დამატებითი ინფორმაციისთვის : დაგვირეკეთ: მოგვწერეთ: msccoleji@gmail.com ქ. მარნეული, რუსთავის 13ბ, ვებ გვერდი: www.msc.ge
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით