გაქვთ კითხვები? 0357 224441

სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

Something0
მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს გაიმართება სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;   პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის უზრუნველყოფის მენეჯერი და სასწავლო პროცესის მენეჯერი სტუდენტებს მიაწვდიან ინფორმაციას:
  • კოლეჯის მისიის, ხედვის ღირებულებების;
  • სტუდენტის უფლებების და ვალდებულებების;
  • სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებების შესახებ;

 
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441