გაქვთ კითხვები? 0357 224441

გარე მობილობის გამოცხადების შესახებ

Something0

მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს გარე მობილობას აღმზრდელის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

  • გარე მობილობისთვის განისაზღვრა 6 პროფესიულ სტუდენტზე კონტიგენტი;
  • გარე მობილობის ვადები 2021 წლის 11 - 14 ნოემბერი;
  • გარე მობილობის მსურველმა პირმა მობილობის თაობაზე განცხადებით კოლეჯს უნდა მომართოს 2021 წლის 11 - 14 ნოემბერს; 
  • დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599239354
    გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441