გაქვთ კითხვები? 0357 224441

Რეგისტრაცია დაიწყო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

Something0

Მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მიღებას:
✅Აღმზრდელის
✅საექთნო განათლების
✅საფინანსო სერვისების
✅ინფორმაციული ტექნოლოგის
პროფეიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
Ეს შენი შანსია!

 
გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441