გაქვთ კითხვები? 0357 224441 /  599420932

სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

Something0

მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს გაიმართება სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;   პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის უზრუნველყოფის მენეჯერი და სასწავლო პროცესის მენეჯერი სტუდენტებს მიაწვდიან ინფორმაციას:

  • კოლეჯის მისიის, ხედვის ღირებულებების;
  • სტუდენტის უფლებების და ვალდებულებების;
  • სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებების შესახებ;გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441 /  599420932