გაქვთ კითხვები? 0357 224441

გარე მობილობის გამოცხადების შესახებ

მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს გარე მობილობას აღმზრდელის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. გარე მობილობისთვის განისაზღვრა 6 პროფესიულ სტუდენტზე კ...

დიპლომების გადაცემა

2021 წლის 9 ნოემბერს მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში გაიმართა დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი. დიპლომები გადაეცათ, საფინანსო სერვისების და ინფორმაციული ტექნოლო...

სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

8 ნოემბერს მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში გაიმართა სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ღონისძიების ფარგლებში სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია: კოლეჯ...

სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

მარნეულის საზოგადოებრივ კოლეჯში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს გაიმართება სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;   პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმ...

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

აპლიკანტთა საყურადღებოდ! პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით დოკუმენტაციის წარმოდგენა იწარმოებს 3 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით! ჩასარიცხად წარმოსადგენი დო...

გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441