გაქვთ კითხვები? 599420932  

ჩვენი ხედვა: კვალიფიციური სპეციალისტები რეალური დასაქმებისთვის! შრომის ბაზრის შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე კვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება შესაბამის სასწავლო გარემოში, კვალიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და ინსტრუქტორების ჩართულობით. რეგიონის ნებისმიერი მაცხოვრებლისთვის ხელმისწვდომი გახადოს პროფესიული საგანმანათლებლო, მომზადება/გადამზადების პროგრამები. უზრუნველყოს ქართული ენის სწავლების და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელისშეწყობა. კოლეჯის ადმინისტრაციას სრულად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული განათლების როლი და მნიშვნელობა, რეგიონში პროფესიული განათლების მოთხოვნადობა და მოწოდებულია ხელმისაწვდომი გახადოს პროფესიული განათლება უმოკლეს დროში დასაქმებისთვის!

გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 599420932