გაქვთ კითხვები? 0357 224441

ჩვენი ხედვა:

კვალიფიციური სპეციალისტები რეალური დასაქმებისთვის!

კოლეჯს გააჩნია თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასწავლო გარემო, ჰყავს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პრაქტიკოსი სპეციალისტები - პროფესიული მასწავლებლები, უზრუნველყოფილია პროფესიული პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტი რეგიონში არსებული საწარმოო - დაწესებულებებთან - დამსაქმებლებთან მუდმივი, ინტენსიური თანამშრომლობით და მათი მოთხოვნების მუდმივი კვლევით და ანალიზით. კოლეჯის ადმინისტრაცია დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით, რაც ცალსახა წინაპირობაა ეფექტური მენეჯმენტისთვის.

კოლეჯის ადმინისტრაციას სრულად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული განათლების როლი და მნიშვნელობა, რეგიონში პროფესიული განათლების მოთხოვნადობა და მოწოდებულია ხელმისაწვდომი გახადოს პროფესიული განათლება უმოკლეს დროში დასაქმებისთვის!გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441