გაქვთ კითხვები? 0357 224441

კომპიუტერული ლაბორატორია - სერვისიები

სისტემური სერვისები:

ü  ოპერაციული სისტემის და პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია

ü  დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია

ü  ცალკეული პროგრამების ან/და თამაშების ინსტალაცია

ü  კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია

ü  პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა

ü  ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია

ü  ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე

ü  პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)

აპარატურული სერვისები

ü  კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა

ü  ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა

ü  კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება

ü  კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან

ქსელური სერვისები

ü  ინტერნეტის და შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება

ü  უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია

ü  კომპიუტერული ქსელის კაბელირება (RJ-45 ჯეკის დასმა)

 

სერვისის მომსახურება მოიცავს როგორც კომპიუტერული ლაბორატორიის ბაზაზე ასევე გამოძხებით მომსახურეობას (ე.წ ადგილზე მომსახურეობა);

გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441