გაქვთ კითხვები? 0357 224441 /  599420932

Something0

ქა/aZ 

სტატისტიკური მონაცემები მიმდინარე წლის ჩათვლით!

 • პროფესიული პროგრამა: საფინანსო სერვისები

პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში

კონტიგენტი: 30 პროფესიული სტუდენტი

ირიცხება: 28 პროფესიული სტუდენტი:

აქედან 19 - ქართულენოვანი, 9 - არაქართულენოვანი.

თავისუფალი ადგილი: 2

 • პროფესიული პროგრამა: აღმზრდელი

პროფესიული კვალიფიკაცია: მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში

კონტიგენტი: 40 პროფესიული სტუდენტი

ირიცხება: 36 პროფესიული სტუდენტი:

აქედან - 17 ქართულენოვანი, 19 - არაქართულენოვანი.

თავისუფალი ადგილი: 4

 • პროფესიული პროგრამა: საექთნო განათლება

პროფესიული კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში

კონტიგენტი: 40 პროფესიული სტუდენტი

ირიცხება: 10 პროფესიული სტუდენტი:

აქედან - 8 ქართულენოვანი, 2 - არაქართულენოვანი.

სახელმწიფო დაფინანსებით სწავლობს: 9 პეოფესიული სტუდენტი

თავისუფალი ადგილი: 30

 • პროფესიული პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროფესიული კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში

კონტიგენტი: 40 პროფესიული სტუდენტი

ირიცხება: 22 ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტი:

თავისუფალი ადგილი: 18

 • პროფესიული პროგრამა: ბუღალტრული აღრიცხვა

პროფესიული კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში

კონტიგენტი: 40 პროფესიული სტუდენტი

ირიცხება:0

თავისუფალი ადგილი: 40

 • პროფესიული პროგრამა: საოფისე საქმე

პროფესიული კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში

კონტიგენტი: 40 პროფესიული სტუდენტი

ირიცხება: 0

თავისუფალი ადგილი: 40

კოლეჯში ქართული და ინგლისური ენის მოსამზადებელ სასერტიფიკატო პროგრამაზე სწავლობს 21 მსმენელი.

ინფორმაციის წყარო: საქმისწარმოების,პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციის და ადამიანური რესურსების მენეჯერის ანა ტოროტაძის 2019-2020 წლების ანგარიში.

#მოთხოვნადიპროფესიები

#შენიგზადასაქმებისკენ

#დასაქმებისმაღალიშესაძლებლობა

 

Bu ilin statiskası!

 • Peşə programı: Maliyyə xidmətləri.

Peşə ixtisası : Baza təhsilli ixtisas maliyyə xidmətlərində.

 Kontingent: 30 nəfər tələbəyə yer verilir, 28-nəfəri peşəkar tələbədir,bunlardan 19-u gürcü dilli , 9- u qeyri-gürcü dilli tələbələrdir, 2- nəfərlik yer isə boşdur.

 • Peşə programı :Tərbiyyəçi.

Peşə ixtisası : 5-ci pillə məktəbə qədər peşə təsili.

 Kontingent : 40 nəfər tələbəyə yer verilir , 36-nəfəri peşəkar tələbədir,bunlardan 17-i gürcü dilli, 19-u qeyri-gürcü dilli tələbələrdir, 4-nəfərlik yer isə boşdur.

 • Peşə programı : Tibb bacısı.

 Peşə ixtisası : Tibb bacısı sahəsində yüksək keyfiyyətli peşə ixtisası

 Kontingent: 40 nəfər tələbəyə yer verilir,10- nəfəri peşəkar tələbədir,bunlardan 8-nəfəri gürcü dilli,2-nəfəri qeyri-gürcü dilli tələbələrdir,30-nəfərlik yer isə boşdur.

 Peşə programı :İnformasiya texnologiyaları.

 • Peşə ixtisası : İnformasiya texnologiyalarında baza peşəli ixtisas.

 Kontingent: 40 nəfər tələbəyə yer verilir, 22-nəfəri peşəkar tələbədir,bunlardan 22-si də gürcü dilli peşəkar tələbədir, 18- nəfərlik yer isə boşdur.

 • Peşə programı : Mühasibat uçotu .

 Peşə ixtisası : Mühasibat uçotu sahəsində yüksək peşəkarlıq

 Kontingent:40 nəfər tələbəyə yer verilir və 40 nəfərlik boş yer var.

 • Peşə programı :Ofis meneceri.

 Peşə ixtisası :Ofis işində orta təhsilli ixtisas.

 Kontingent: 40 nəfər tələbəyə yer verilir və 40 nəfərlik boş yer var.

 Kollecdə gürcü və ingilis dili sertifikatlı hazırlıq programında 21 nəfər tələbə oxuyur.

 Məlumat mənbəyi:Peşəkar tələbə qeydiyyatı və İnsan resursların meneceri Ana Torotadze 2019-2020 ci illərin hesabatı.გაქვთ კითხვები ? დაგვიკავშირდით 0357 224441 /  599420932